Glossary

Mkh/Mu

Million Kilowatt hour/Million Units